Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Adviseurs aan de slag. Deel 1 + 2

Organisatieadvies bevindt zich als vak in een pioniersfase en het wetenschappelijk onderzoek ernaar is betrekkelijk recent. Een hele uitdaging dus voor organisatieadviseurs om hun werk systematisch te benaderen en na te denken over de professionaliteit van hun handelen. Adviseurs aan de slag reikt daarvoor een bruikbaar model aan op basis van gangbare wetenschappelijke literatuur en van drie empirische studies.
Het eerste deel resulteert in een aantal bevindingen die behulpzaam zijn om per geval de juiste veranderaanpak te kiezen. Het tweede deel richt zich op de gewenste competenties, in het bijzonder welke nodig zijn bij de uitvoering van interventies. Onderwerp van de derde studie is de interactie tussen klant en adviseur. De vraag is hier wat de klant in een adviesgesprek wel en niet waardeert en of de mate van zelfreflectie van de adviseur invloed heeft op de waardering door de klant.
Deze uitgave geeft inzicht in het continue leerproces waar professioneel advieswerk om vraagt. Het is in de eerste plaats bestemd voor adviseurs – zowel interne als externe – en voor opleiders. Maar ook opdrachtgevers kunnen met deze innovatieve studie hun voordeel doen.

39.95