Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Behandeling van functionaliteitsproblemen bij volwassen hemiplegiepatiënten

De patiënt die door hemiplegie wordt getroffen krijgt te maken met beperkingen van allerlei basisvaardigheden. Men spreekt dan van functionaliteitsproblemen. De behandeling ervan is een belangrijk aspect van de revalidatie en vormt een leerproces dat tot doel heeft die vaardigheden weer zelfstandig te kunnen uitvoeren. Om de patiënt daarbij te helpen is het nodig dat alle betrokken behandelaars binnen het instituut, maar ook binnen de keten optimaal met elkaar samenwerken, zo ook met hun collega’s in de eerste lijn. Naar aanleiding van het verschijnen van landelijke richtlijnen en de recente veranderingen in het NDT-onderwijs zijn de tekst en illustraties voor deze derde herziene uitgave geactualiseerd. Aangezien bij de revalidatie van CVA-patiënten vele factoren een rol spelen en het leerproces complex is, wordt tegenwoordig de term neurorevalidatie-CVA gebruikt: de behandelaar dient over een ruim repertoire van mogelijkheden te beschikken om de individuele patiënt te begeleiden en een effectieve revalidatie mogelijk te maken. Deze uitgave biedt dit repertoire. Dit boek kwam tot stand dankzij samenwerking tussen behandelaars binnen één regio. Het initiatief werd gehonoreerd door de landelijke Vereniging van Revalidatieartsen, die de eerste druk van het boek de G.J.van Hoytema-trofee toekende. De tekst wordt ondersteund door meer dan 50 zwart-witfoto’s.

19.95