Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

De antroposofische orde. Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

De antroposofische beweging is ontstaan in de roerige periode rond het jaar 1900, de tijd waarin mensen naarstig op zoek waren naar nieuwe modellen om de sterk veranderde sociale werkelijkheid te begrijpen. De auteur biedt een verhelderend zicht op de denkbeelden en gebruiken van hedendaagse antroposofische instituten zoals Vrije Scholen en zorginstellingen, en voert ze terug naar moderniserings- en individualiseringsprocessen die zich gedurende de late 19e eeuw in Duitsland in hoog tempo voltrokken. Verwondering over de vraag hoe geestverwanten van Rudolf Steiner heden ten dage religieus individualisme – met hun kenmerkende gerichtheid op het eigen ‘zelf’ – verbinden met betrokkenheid op de ander, op de eigen gemeenschap en het maatschappelijk engagement dat de antroposofische beweging eveneens typeert, is de rode draad van dit boek.
De auteur is cultureel antropoloog en participeerde twintig jaar in de antroposofische beweging, eerst als moeder van kinderen die een Vrije School bezochten en daarna als onderzoeker.

39.95