Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

De betalingsbalans en de vermogenspositie

Wat is de relatie tussen de betalingsbalans en de internationale vermogenspositie van een land? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. In dit kader wordt ook ingegaan op de vraag waarom Nederland, ondanks decennia van overschotten op de lopende rekening van de betalingsbalans, toch geen noemenswaardige netto internationale vermogenspositie heeft. En uiteraard wordt het thema “dark matter” behandeld. Hoe is het mogelijk dat de financiële positie van de Verenigde Staten veel sterker is dan men zou verwachten na decennia van grote tekorten in het lopende verkeer? Bij het antwoord op deze vragen spelen waardeveranderingen van buitenlandse bezittingen, zoals veranderende aandelenkoersen of afschrijvingen op buitenlandse investeringen, een hoofdrol. Deze effecten zijn niet op de betalingsbalans geregistreerd en worden in deze studie voor een aantal landen in kaart gebracht.

Wim Boonstra (1958) is Chief Economist van Rabobank Nederland.

44.95