Gratis bezorgd door heel Nederland.

Bezorgd binnen 5 werkdagen na uw bestelling.

De NSB en de NSB’ers. Kennisonrechtvaardigheid en stereotypering

De NSB en de NSB’ers

Er bestaan nog altijd misvattingen over de rol van de NSB en de NSB’ers voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Dit betoogt socioloog Dick Kampman (1938) in zijn nieuwe studie naar collaboratie in Nederland.
Kampman laat zien dat de informatie over collaboratie nog steeds wordt beheerst door vooroordeel en stereotypering. Hij staaft dat met een sociaalwetenschappelijke analyse van recente geschiedschrijving en literatuur, waarbij hij onder meer ingaat op bekende titels als Jodenjacht, Mussert & Co., Dat nooit meer en Verzwegen levens. De boeken die hij behandelt zijn alle geschreven door publicisten van de tweede en derde generatie.
NSB en de NSB’ers is een vervolg op Kritische beschouwingen over collaboratie (2011), dat zich richt op naoorlogse literatuur tot 2010.

29.95