Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Handleiding voor jongerenontmoetingsplaatsen en jeugdbeleid

Hangplekken – een nieuwe rage?

‘Hangplekken – Een nieuwe rage?’ is een handleiding voor jongerenontmoetingsplaatsen en daarmee samenhangend jeugdbeleid. In deel I worden historische en culturele achtergronden geschetst van de behoefte aan hangplekken voor jongeren. Ook wordt informatie gegeven over lokaal jeugdbeleid op dit terrein. In deel II wordt vervolgens een aantal concrete voorbeelden beschreven, uit grote steden en het platteland. In deel III worden regels geschetst die van belang zijn bij het voorbereiden en instellen van hangplekken voor jongeren. Daarbij gaat het zowel om praktische (bijvoorbeeld typen hangplekken) als procedurele adviezen (bijvoorbeeld over wie er betrokken moeten worden bij de instellingsprocedures). Ook bevat het boek een checklist voor de verschillende fasen van het proces. Het boek eindigt met aantal bijlagen met praktische informatie (wetgeving, adressen etc.). Het is geschreven door medewerkers van een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit en bestemd voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft (bestuurders, ambtenaren, politie, wijkbeheer, jeugdwerk, jongeren en hun ouders).

27.50