Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Het ABC van XYZ

Wij leven in een logische wereld. Iets is waar of niet waar, juist of onjuist, een probleem of geen probleem, ja of nee. Dit is herkenbaar aan een van de prachtigste uitvindingen: de computer: de binaire ja/nee machine. Creativiteit ligt echter buiten het logische. Achteraf is het wel logisch, maar als we aan het begin staan is de weg naar het nieuwe dat meestal helemaal niet.
De bedoeling van dit boek is de lezer te helpen buiten het “super-logische” te gaan. Naar een soort (n)iemandsland van waaruit eens anders gekeken kan worden naar het bekende land om nieuwe mogelijkheden te zien. Dit is ook de reden dat het twee delen heeft: theorie en praktijk. Eigenlijk zijn ze niet te scheiden, en daarom wordt in het theoriedeel vooral de processen en houding beschreven terwijl het praktijkdeel veel praktische “mindhopping” technieken geeft.

27.50