Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Klank als religieuze presentie.

‘Religieuze muziek’ – dat duidt meestal op muziek met een religieuze inhoud. Dit boek zoekt het religieuze van de muziek juist in haar verschijningsvorm, dus in de wijze waarop haar vormentaal is samengesteld en hoe luisteraars die ervaren. Uitgangspunt daarvoor is de theologische esthetiek van Hans Urs von Balthasar, die het zintuiglijk waarneembare een goddelijk openbaringskarakter geeft. In het verlengde daarvan komt het spanningsveld tussen de religieuze vormen en de seculiere cultuur naar voren, dit mede geïnspireerd door Charles Taylors cultuurfilosofie.

29.95