Free delivery in the Netherlands.

Delivered within 5 working days after you order.

Melchior Leydecker (1642-1721)

Peter Hoek presenteert zijn studie naar een vergeten, maar veelzijdig theoloog: Melchior Leydecker (1642-1721)., representant van de gereformeerde scholastiek. Zowel biografie als een systematische analyse van zijn theologie, in het bijzonder van zijn godsleer. Daarnaast wordt Leydeckers positie gedefinieerd ten opzichte van de middeleeuwse scholastiek.

39.95