Delivered within 5 working days after you order.

Regelrecht 2

Het tweede deel van Regelrecht is bestemd voor volwassen buitenlanders die de beginselen van het Nederlands en de Nederlandse grammatica al wel beheersen, maar nog behoefte hebben aan extra oefenmateriaal op het gebied van de grammatica.
Aan de hand van Regelrecht 2 kan de cursist de kennis van de Nederlandse grammatica in praktijk brengen die hij met behulp van een basis leergang en Regelrecht 1 heeft verworven. De teksten die steeds als introductie van een les dienen, veronderstellen een woordenschat van ongeveer 2500 woorden.
Iedere les begint met een kort verhaal. De oefeningen hebben betrekking op het grammatica-onderwerp dat in de leestekst geïntroduceerd is.

12.50