Tussen tekst en lezer. Deel I

Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek

Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In dit eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste kerkvaders tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Het tweede deel zal gewijd zijn aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw.
Dr. Arie W. Zwiep (1964) is universitair docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en doceert daarnaast aan de Christelijke Hogeschool Ede. Eerder publiceerde hij onder meer The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (Leiden 1997) en Judas and the Choice of Matthias (Tübingen 2004).

40.95