Gratis bezorgd door heel Nederland.

Bezorgd binnen 5 werkdagen na uw bestelling.

Een kwestie van spiritualiteit

Vernieuwingsinitiatieven rond eten, zorg en geld in Nederland

Dit boek belicht de good practices bij nieuwe maatschappelijke initiatieven van zowel burgers als instellingen. Het analyseert hoe die tot stand zijn gekomen, wat hun praktische betekenis is en waarin hun kracht schuilt. De volgende initiatieven komen aan bod: Uit Je Eigen Stad, Hotspot Hutspot, Thuisafgehaald, Zorgcoöperatie Hoogeloon, Unal zorg, Eigen Kracht Centrale, Stichting Stro, Qoin en Money, money, money van theatermaker Dette Glashouwer.
Al deze initiatieven demonstreren een nieuw elan voor geestelijke waarden: nieuwe vormen van verbondenheid, participatie en verantwoordelijkheid. De initiatiefnemers treden daarmee in het spoor van eeuwenoude tradities van sociaal bewogen levenskunst waarin de zorg voor het zelf samengaat met de zorg voor de ander. Bovendien markeren ze met hun ethisch-spirituele gevoeligheid een cultuuromslag die ook voor andere sectoren in de maatschappij aantrekkelijk blijkt te zijn.
Dr. Elisabeth Hense is assistant professor spiritualiteitstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar onderzoek naar maatschappelijke spiritualiteit werkt zij mee aan het oplossen van de lastige, zogenaamde ‘wicked problems’ waar de huidige maatschappij mee te kampen heeft. Haar vele publicaties verschenen in het Engels, Duits, Nederlands en Italiaans.

17.50