Gratis bezorgd door heel Nederland.

Bezorgd binnen 5 werkdagen na uw bestelling.

Pluralism in Dutch Politics

Voices of the People

In de nadagen van 9/11 en na de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) zijn de Nederlandse politiek en de samenleving dramatisch veranderd. De breed gedragen opvatting dat Nederland een modern land is, werd hard geraakt. Nederlanders ondervonden dat zij leven in een land waarvan de culturele en nationale identiteit ter discussie staat. In politiek en samenleving werden nationale cultuur en identiteit een belangrijk thema en nieuwe scheidslijnen ontstonden.
In Voices of the People analyseert filosoof Sjaak Koenis deze veranderingen. Problematische veranderingen in migratie, integratie en de rol van Europa lagen daar ten grondslag aan. Politici zagen deze zaken wel, maar geloofden hartstochtelijk in de modernisering van Nederland. In het eerste deel van dit boek is dit geloof in modernisering geanalyseerd vanuit politieke consequenties. In het tweede deel wordt de aantasting van de cultuur bestudeerd. Wat moet er gebeuren om de beroemde Nederlandse traditie van politiek pluralisme veilig te stellen en wat kan de politiek daaraan doen?

37.50