Delivered within 5 working days after you order.

Zakboek Diëtetiek

Dit Zakboek Diëtetiek biedt diëtisten en andere (para)medici uit alle sectoren van de zorg overzicht in de definities, normaalwaarden en afkappunten voor een optimale diagnostiek van de voedingstoestand.
Hierbij is aandacht voor problematiek binnen alle domeinen van het diëtistische onderzoek: somatisch (metabolisme, verliezen), functioneel, psychisch en sociaal. Het biedt de zorgverlener handvatten voor klinisch redeneren en het multidisciplinair inbouwen van de diëtistische diagnose in de totale medische diagnose.

Bij het zakboek hoort de website www.zakboekdietetiek.nl. Deze website vormt de toolkit bij het Zakboek diëtetiek. De nodige berekeningen zijn hier eenvoudig uit te voeren. Ook geven de auteurs een overzicht van de relevante vragenlijsten, meetinstrumenten, relevante websites en fact sheets, artikelen en casuïstiek.

Het Zakboek Diëtetiek maakt deel uit van een serie zakboeken, waaronder ook Dietetic Pocket Guide Adults en Dietetic Pocket Guide Paediatrics.

Out of stock